nov 052013
 

Munin is een applicatie dat wordt gebruikt om te monitoren. Het genereerd statistieken en zet het om in overzichtelijke afbeeldingen.

In  deze post beschrijf ik hoe met Munin MySQL databases kan worden gemonitord.
Echter komt er een foutmelding als een InnoDB database wordt gemonitord.

InnoDB is is een snelle MySQL engine. Echter is deze deprecated.
Als InnoDB uit staat MySQL zal Munins plugin mysql_connections een foutmelding geven:

# munin-run mysql_connections
DBD::mysql::st execute failed: Unknown table engine 'INNODB' at /etc/munin/plugins/mysql_connections line 958.
 Continue reading »
nov 022013
 

Deze post beschrijft de installatie van een mailserver op Ubuntu 12.04.
De volgende pakketten ga ik installeren:

  • Postfix 2.9.1
  • Dovecot 2.0.19
  • MySQL 5.5.22, with anti-spam packages in the form of
  •   amavisd-new 2.6.5,
  •   Clam AntiVirus 0.97.3,
  •   SpamAssassin 3.3.2, and
  •   Postgrey 1.3.4.
  • Munin
  • Postfix Admin 2.3.6

Continue reading »

okt 312012
 
mysql-logo

 

Gebruikers

Gebruikers bekijken.

use mysql; select * from user;

Gebruiker toegevoegen aan mysql.

In het onderstaande voorbeeld krijgt de gebruiker “user” alle rechten over alle databases

CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;
flush privileges;

Verwijder de history van MYSQL:

rm -f /root/.mysqlhistory
sep 272012
 

Onder de beheerders van MySQL databases is de tool van Percona een must-have.
Dit is een pakket dat onder linux draait en speciaal is gericht op MySQL benchmarking en kijken waar de knel en performance problemen zitten.

Een van de meest gebruikte toepassingen voor dual-socket servers met veel geheugen is natuurlijk het draaien van databases. Om de prestaties op dit vlak in kaart te brengen, maakten we gebruik van de TPC-C MySQL benchmark van Percona. Het bedrijf Percona heeft een eigen versie van de populaire MySQL benchmark, die beter is geoptimaliseerd voor multi-processor systemen. De databaseserver van Hardware.Info maakt ook gebruik van Percona software. De Percona TPC-C software lijkt qua opzet erg op deofficiële TPC-C benchmark die door serverbouwers wordt gebruikt. De officiële benchmark werkt echter met een immens grote dataset, zodat het behalen van een topscore daarmee alleen mogelijk is met peperdure storage systemen. Wij draaiden de Percona variant met 100 Warehouses, wat resulteert in een database van tussen de 10 en 15 gigabyte. Die database past in het geheugen van een server en zodoende speelt de storage oplossing vrijwel geen rol. Sowieso zorgen MySQL database-admins er in de praktijk indien mogelijk ook voor dat hun data binnen het geheugen van de server blijft passen om zo de hoogste prestaties te behouden.

Percona tools zijn te downloaden op:

http://www.percona.com/downloads/percona-toolkit/LATEST/

sep 272012
 

mysql-logoIntroductie

Een MySQL database is erg makkelijk op te zetten. In Ubuntu is één commando genoeg;

apt-get install mysql-server

Echter, bij grotere website omgevingen kan MySQL met de vele opties die worden ondersteund nog behoorlijk worden geoptimaliseerd en uitgebreid. In dit artikel ga ik in op de Master-Master replica.

Continue reading »