sep 272012
 

findEen tar.gz bestand uitpakken. Hoe ging dat ook alweer?

Een tar.gz is niets anders dan een gecomprimeerd tar-archief.
Met het tar commando is het mogelijk om archieven in te pakken, uit te pakken of extra bestanden aan een tar toevoegen.

Vroeger werden tar archieven gebruikt om gemakkelijk bestanden op tapes op te slaan. De naam “Tar” komt hier vandaan, het staat voor tape archiver. Ondanks de naam van het programma, kan Tar de output naar overal naar toe schrijven. Hard drives, maar ook met pipes naar andere bestanden.

Bestanden uitpakken:

tar -zxvf  filename

Continue reading »