Configureer mysql_ Plugin in Munin

Munin is een monitoring pakket wat zonder veel configuratie snel werkt. Echter lukte dit me niet met de mysql_ plugin.
Hieronder volgt een tutorial hoe deze plugin kan worden geactiveerd.

Installeer munin volgens de tutorial op Server monitoring met Munin

Sla dit op in /etc/munin/plugin-conf.d/mysql_
[mysql_*]
env.mysqlconnection DBI:mysql:mysql;host=127.0.0.1;port=3306
env.mysqluser munin
env.mysqlpassword 5uperS3cr3tPassw0rd

Creëer een gebruiker in mysql:

CREATE USER munin@127.0.0.1 IDENTIFIED BY '5uperS3cr3tPassw0rd';
 GRANT SUPER, PROCESS ON *.* TO munin@127.0.0.1;
 GRANT SELECT ON mysql.* TO munin@127.0.0.1;
 FLUSH PRIVILEGES;

Installeer de volgende dependencies:

apt-get install perl-Cache-Cache

Test of de nieuwe gebruiker verbinding kan maken met de database door Munin.Je zou geen errors mogen zien bij het uitvoeren van het onderstaande:

munin-node-configure --suggest 2>&1 | grep mysql

Installeer nu de plugins:

(munin-node-configure --shell 2>&1 | grep mysql | /bin/bash); service munin-node restart

En als laatste; controleer of de plugin werkt door het colgende commando uit te  voeren:

munin-run mysql_connections

Als response moet het volgende verschijnen:

max_connections.value 151
Max_used_connections.value 3
Aborted_clients.value 2
Aborted_connects.value 1
Threads_connected.value 3
Connections.value 36

En hierna door het commando:

telnet localhost 4949

Response is:

Trying 1.2.3.4...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
# munin node at localhost
fetch mysql_connections
max_connections.value 151
Max_used_connections.value 3
Aborted_clients.value 2
Aborted_connects.value 1
Threads_connected.value 3
Connections.value 38
.
quit
Connection closed by foreign host.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *