.svn bestanden verwijderen

SVN is een hulpmiddel om bestanden uit te wisselen tussen de leden van een team. Het zorgt ervoor dat iedereen teamlid steeds over de laatste versies van alle project-files beschikt. Alle informatie over de synchronisatie worden in .svn mappen opgeslagen die standaard verborgen in de directories staan van je sourcecode.

.svn bestanden verwijderen Meer lezen »