Zip Files in Ubuntu CLI

If you want to work with zip files in Ubuntu command line interface, you will need these commands: zip and unzip. Zip To install zip if you don’t already have it, do this sudo apt-get install zip The simplest way to create a zip file (archive) is zip myzipfile.zip file1 file2 file3 …

apt-get en dpkg commands in Debian

Package management met apt-get Debian en Ubuntu gebruiken apt voor de package management. Dit staat voor short for Advanced Package Tool. Hieronder volgen voorbeelden hoe packages kunnen worden beheerd. Installeer software met apt waarbij <software> de naam van de package is (met * werkt ook om meerdere te installeren. Bijvoorbeeld: php5-* voor alle php5 packages. apt-get …

apt-get en dpkg commands in Debian Lees meer »

Zcat – gz ingepakt logfile bekijken

Logfiles Snel even een logfile van gisteren bekijken? jammer hij is al ingepakt door logrotate. Dan maar even uitpakken. En het uitgepakte bestand bekijken. En zeker niet vergeten deze na de tijd weer te verwijderen. Dit kan veel makkelijker. Zcat zcat is hiervoor het commando die je nodig hebt. Dit commando pakt een gecomprimeerd bestanden uit …

Zcat – gz ingepakt logfile bekijken Lees meer »

TCPdump

tcpdump – Detailed Network Traffic Analysis The tcpdump is simple command that dump traffic on a network. However, you need good understanding of TCP/IP protocol to utilize this tool. For.e.g to display traffic info about DNS, enter: # tcpdump -i eth1 ‘udp port 53’ Bekijk al het verkeer behalve SSH #tcpdump not port 22