sep 182012
 

VMWaretyp: df -h en schrijf de locatie van de oude /data dir op

Koppel de nieuwe disk in VMWARE

typ: apt-get install scsitools (tool om de scsi bus te scannen op nieuwe devices)

typ: rescan-scsi-bus.sh (scan bus)

in /dev staat de nieuwe schijf erbij (sdc)

typ: fdisk sdc

typ: p (bekijk huidige partities, deze moet leeg zijn)

typ: N maak een primary partition 1 aan over de hele disk. (standaard waarden)

Controleer met P of de partitie is aangemaakt

typ: W om te bevestigen

mkfs -t ext4 /dev/sdc1 om een filesystem te maken

Maak temp dir aan door: cd /

mkdir tempdisk

mount -t ext4 /dev/sdc1 /tempdisk

controleer met df-h

ga naar /data en typ: cp -r -v -p * /tempdisk

Alle bestanden worden nu gecopierd

sluit de server af en verwijder de oude disk

boot de server. De nieuwe disk heet nu SDB

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)