Firewall; wat is het en hoe werkt het

Firewall

Vaak krijg ik de vraag; Is mijn computer wel goed beschermd tegen hackers?
Het belangrijkste om hackers buiten de deur te houden is een firewall.
Hieronder wordt uitgelegd wat dit precies is.

Een firewall is een systeem dat de middelen van een netwerk of computer kan beschermen tegen misbruik van buitenaf.
Het beschermde netwerk is vaak een intranet of intern netwerk en dit wordt beschermd tegen het internet. Het ongewenste verkeer bestaat bijvoorbeeld uit aanvallen van hackers en crackers (krakers), inbraken en/of uitbraken van computervirussen, spyware, spam en denial of service attacks of DDoS-attack.

Types

Hoewel er geen eenduidige categorisering bestaat, kunnen firewalls worden ingedeeld op basis van de volgende criteria:

of het verkeer wordt gescreend in de netwerklaag (packet filtering), of in de applicatielaag (application layer)
of de firewall de status van een connectie bewaart (stateful), of niet (stateless).
of de firewall één computer moet beveiligen tegen een persoon (personal), of een netwerk (network)

Packet filtering

Een packet filtering firewall grijpt in op de netwerklaag van de TCP/IP-protocol-stack. Aan de hand van een aantal regels bepaalt de firewall of een IP-pakket wordt doorgelaten of tegengehouden. De aspecten van een pakket die hierbij in beschouwing worden genomen zijn bijvoorbeeld de poort waarvoor het pakket bedoeld is (destination port) of het IP-adres waar het pakket vandaan komt. Deze regels worden opgesteld door de beheerder of de producent van de firewall.
Een packet filtering firewall houdt enkel rekening met de IP-header van het datapakket. Dit type werkt eenvoudig en snel, maar biedt een minder goede bescherming tegen virussen, spam e.d.
Gebruikers van computers die zich achter packet filtering firewalls bevinden merken weinig of niets van hun aanwezigheid zolang de poortnummers van de protocollen die zij gebruiken niet door deze firewalls worden geblokkeerd.
Een packet filtering firewall kan bijvoorbeeld al het verkeer naar de telnetpoort verbieden. Echter verbiedt hij niet dat het protocol van telnet op een andere poort gebruikt wordt.
Application layer
Een application layer firewall grijpt in op de applicatielaag van de TCP/IP-protocolstack. Voor elk ondersteund protocol bepaalt een stukje software of pakketjes worden tegengehouden of doorgelaten. Dit stukje software kan uit veel meer bestaan dan een aantal simpele regels.
Een application layer firewall kan beter dan een packet filtering firewall beschermen tegen virussen e.d., maar is complexer, omdat elk protocol apart moet worden behandeld. Bovendien kost het bepalen of een pakketje door mag of niet meer resources.
Een voorbeeld van een application layer firewall is een mailserver die op de SMTP-poort luistert, en alle spam filtert.
Application layer firewalls worden meestal geïmplementeerd met behulp van proxy’s.
Stateless
Een stateless firewall behandelt elk pakketje op zichzelf, hij slaat tussentijds geen informatie op van de connecties die over de firewall lopen. Aangezien dit vrij grote beperkingen met zich meebrengt, zijn de meeste firewalls tegenwoordig stateful.
Stateful
Een stateful firewall houdt wel tussentijdse informatie bij van connecties die over de firewall lopen. Hierdoor is hij beter in staat onderscheid te maken tussen pakketjes die wel toegestaan en niet toegestaan mogen worden.
Een voorbeeld: het FTP-protocol is zo opgezet dat soms verbindingen op willekeurige poorten nodig zijn. Als een stateless firewall FTP moet toestaan, dan zal daartoe verkeer op alle poorten moeten worden toegestaan. Een stateful firewall kan volstaan met het tijdelijk openen van de poort waarover de FTP-sessie plaatsvindt.
Tegenwoordige packet filtering firewalls zijn stateful.
Firewalldistributie

Speciale variant van een Linux-distributie met specifieke pakketten om er een firewall van te maken. Meestal beheerd via een specifieke webinterface. Veel gebruikt om van een oude computer met meerdere netwerkkaarten op eenvoudige wijze een firewall te maken.

Personal

Een personal-firewall beschermt enkel de computer waarop deze geïnstalleerd is. De personal-firewall kan gebruikmaken van verschillende technieken om regels op te bouwen, maar een geavanceerde beschikt over een extra mogelijkheid : Men kan regels definiëren op basis van processen.
Zo is het mogelijk een regel te maken dat enkel het programma E-MAILPROGRAMMA.EXE toegang geeft om via poort 25 een e-mail te versturen. Zulke regels kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld spywareprogramma’s ongewenst mails versturen vanuit de betreffende computer.
Network

Een network firewall bestaat uit een aparte computer die twee of meer netwerken scheidt. Soms is er nog sprake van een ‘niemandsland’ (DMZ), waarin zich computers bevinden die bereikbaar moeten zijn vanuit het internet of een ander netwerk. Zulke computers hebben dan meestal specifieke regels nodig. Webservers zullen bijvoorbeeld vaak in een DMZ aangetroffen worden.
In grote netwerken en organisaties is het beheer van een firewall een complete dagtaak voor specialisten.
Managed

Een managed firewall wordt steeds vaker toegepast in bedrijven die niet zelf genoeg kennis hebben van beveiliging van netwerken. Een managed firewall is een service die bestaat uit het fysiek installeren van een firewall in een netwerk met daarnaast het geheel aan onderhoud en configuratie van de firewall volledig op afstand door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is.

 

Voor meer informatie; lees op wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Firewall

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *