Finding your Debian and Ubuntu install version

To find your Debian and Ubuntu install version:

Debian, type “cat /etc/debian_version”

Ubuntu, type “cat /etc/issue”

To find the Kernel version:

type, “uname -a” (prints all kernel information)

type, “uname -r” (prints your kernel release)

The “uname -r” command can be useful for installing things like the kernel headers, for example :-

 

apt-get install linux-headers-$(uname -r)

To find what software package version’s have been installed:

Show Plain Text

Text code

type, “dpkg -l | grep <package_name>”

For example to find what glib version you have installed:

Show Plain Text

Text code

type, “dpkg -l | grep libc6

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *