aug 232013
 

Subdomeinen kunnen worden gebruikt voor het serveren van afbeeldingen. Omdat afbeeldingen meer resources in nemen dan de site, kan dit eenvoudig worden uitgesplitst.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe Nginx ingesteld kan worden zodat het redirect afbeeldingen naar een subdomein redirect. Dit gebeurt allemaal binnen Nginx.

Continue reading »