sep 212012
 

Package management met apt-get

Debian en Ubuntu gebruiken apt voor de package management. Dit staat voor short for Advanced Package Tool. Hieronder volgen voorbeelden hoe packages kunnen worden beheerd.

Installeer software met apt waarbij <software> de naam van de package is (met * werkt ook om meerdere te installeren. Bijvoorbeeld: php5-* voor alle php5 packages.

apt-get install <software>

Updating de lijst met packages. Hierbij wordt de lijst met alle bestaande packages geupdate. De lijst wordt uit sources.apt gehaald.

apt-get update

Update alle software. Hierbij wordt alle geinstalleerde geupdate (dit commando wordt vaak direct na apt-get update uitgevoerd.

apt-get upgrade

To change the list of apt mirrors

apt-setup

Zoek een package

apt-cache search package

Verwijder geïnstalleerde software

apt-get remove software

Shortcuts

update the available package lists

dselect update

installs package

apt-get install pkg

uninstall package

apt-get remove pkg

show all installed and removed packages

dpkg -l

show install status of package

dpkg -l pkg

show all packages that match pattern

dpkg -S pattern

list packages that contain string

dpkg

list files in package

dpkg -L pkg

show status of package

dpkg -s pkg

show details of package

dpkg -p pkg

list relevant packages

apt-cache search string

install package from a deb file

dpkg -i file.deb

purge package (and config?)

dpkg -P pkg

re-run the configure for a package

dpkg-reconfigure pkg

get the source

apt-get source pkg

config build-deps for source and install as needed

apt-get build-dep

install package from specific release

apt-get -t release install pkg

prevent name from running at bootup

update-rc.d -f name remove

upgrade the distribution

apt-get dist-upgrade

 
I relied heavily on the dpkg and apt-cache commands to tell me what was already installed vs what packages were available in the repository. After completing that article it occurred to me that I should explain how to show what packages are currently installed… so here we are. Continue reading »

sep 182012
 

dpkg

DPKG is de packet manager van Debian. Deze wordt op de achtergrond gebruikt door Advanced Package Tool welke packetten kan updaten en onderhouden in Debian en Ubuntu.

DPKG wordt gebruikt om .deb packetten te installeren.

Versies van pakketten bekijken:

dpkg -l | grep <<pakket naam>>

You need to use dpkg package manager from shell/command prompt. dpkg is a tool to install, build, remove and manage packages. dpkg itself is controlled entirely via command line parameters. For example -i use to install .deb file.

How do I install .deb file?

To install package called package.deb type the following command:

Go to directory where package.deb is kept. For example if it is in /tmp directory:

cd /tmp

Type the following command:

dpkg -i package.deb