okt 312012
 
mysql-logo

 

Gebruikers

Gebruikers bekijken.

use mysql; select * from user;

Gebruiker toegevoegen aan mysql.

In het onderstaande voorbeeld krijgt de gebruiker “user” alle rechten over alle databases

CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'%' WITH GRANT OPTION;
flush privileges;

Verwijder de history van MYSQL:

rm -f /root/.mysqlhistory
sep 192012
 

Logfiles

Snel even een logfile van gisteren bekijken? jammer hij is al ingepakt door logrotate. Dan maar even uitpakken. En het uitgepakte bestand bekijken. En zeker niet vergeten deze na de tijd weer te verwijderen. Dit kan veel makkelijker.

Zcat

zcat is hiervoor het commando die je nodig hebt. Dit commando pakt een gecomprimeerd bestanden uit en schrijft het resultaat op de standaard uitvoer.
zcat werkt op dezelfde wijze als het commando cat doet. Echter dan met ingepakte bestanden.

De namen van gecomprimeerde input bestanden moeten op . Z,. Gz, of. Bz2 eindigen. Als een opgegeven invoerbestand naam niet eindigt in dit achtervoegsel, zcat zoekt naar een bestand met de naam file.Z, file.gz of file.bz2. Bijvoorbeeld, als de command line specificeert het bestand `abc, zcat zoekt abc.Z, abc.gz of abc.bz2. Als geen van deze worden gevonden, zcat gebruikt abc zonder extensie.

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld. Door een pipe te maken met more, zal één scherm vol met data worden weergegeven waarna met de spatiebalk naar een volgende pagina kan worden gegaan.

zcat /var/log/syslog.log.gz | more

Voor meer informatie kijk op http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_zcat.htm