Tom van der Werf

okt 082014
 

I have a bunch of Linux disc files in my download folder. Every time I try to delete them I get an MS pop-up telling me that they are still open in the system and can’t be deleted.

I have looked in the task manager and in disk management and can’t find anything to shut down.

Can anyone suggest another approach?

I would appreciate any thoughts anyone might have, thanks.

Continue reading »

aug 312014
 

Optware is een packagemanager die gebruikt wordt door Synology om programma’s/addons/libraries te installeren via de console.

Veel programma’s (zoals CouchPotato) hebben Optware nodig om onderliggende libraries of andere benodigdheden te installeren.
Normaal kan op dit door middel van een bootstrap worden geïnstalleerd.

Helaas is voor de DS213J niet een bootstrap beschikbaar (dit komt omdat de processor, een Marvell Armada 370 ARMv7l, in geen ander model gebruikt, en daarom waarschijnlijk niet een bootstrap voor is gemaakt)
Er is echter wel een bestaande Marvell Kirkwood mv6281 binarie beschikbaar die globaal hetzelfde is. Er zijn wel kleine compatibiliteit probleempjes, maar de meeste programma’s zullen werken. (http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/).

Hier volgt een korte handleiding om Optware met IPKG op een Synology DS213J te installeren.
Continue reading »

aug 282014
 

Most of you reading this will no doubt already have some idea of how file permissions are handled when moving or copying files to and from NTFS drives. The following behaviour is expected:

  • When copying a file from one NTFS volume to a folder on another volume the file inherits the permissions of the destination folder.
  • When copying a file from one folder to new a folder on the same NTFS volume the file inherits the permissions of the destination folder.
  • When moving a file from one NTFS volume to a folder on another volume the file inherits the permissions of the destination folder.
  • When moving a file from one folder to new a folder on the same NTFS volume the file retains the permissions.

Continue reading »

jun 252014
 

Exchange Server 2010 Service Pack 1 introduced a new method for exporting mailboxes called Mailbox Export Requests.  This new method replaces the previous Export-Mailbox command.

Before we look at how to create a new mailbox export request in Exchange 2010 SP1 there are a few things that you should understand.

Firstly, no accounts are granted the rights to export mailboxes by default.  You need to explicitly grant these rights, even to accounts that are organization administrators.

Secondly, the mailbox export request is processed by the Client Access server role.  Because multiple Client Access servers can exist in a site the request could be processed by any one of them.  To ensure that the path to the export PST file is valid for any Client Access server it has to be a UNC path to network share, not a local path.

Continue reading »

jun 222014
 

Het gaat om een aantal files: 
master.cf, main.cf, relay, transport

Allereerst in master.cf een regel toegevoegd:
hold unix – – n – – smtp

Dan voeg je in main.cf de juiste config regels in:
relay_domains = hash:/etc/postfix/relay
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport

Vervolgens copieer je, voor zover hij niet bestaan, de sample-transport naar transport.
Continue reading »

mei 292014
 

Hoe vervang ik een string met een andere string in alle tekst bestanden in een map onder Linux?
Bijvoorbeeld; De ~/foo directory heeft 100 tekstbestanden en ik zou graag alle xyz strings willen vervangen door abc.
Dit kan met het commando sed. Dit staat voor stream editor.  Dit commando is ontworpen om woorden reeksen te zoeken en deze te vervangen.

Continue reading »

mrt 312014
 

Bij het herstarten van Apache verschijnt de error: NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts

Dit probleem ontstaat als meerdere keren NameVirtualHost is gedefinieerd;

Somewhere in your configuration, probably in the Apache default configuration file (I think /etc/apache2/httpd.conf in Ubuntu? someone can correct me in the comments), is a line that looks like:

Continue reading »